Search
Close this search box.

PAKRAC Obilježen Dan sigurnijeg interneta i provedena aktivnost iz preventivne kampanje „WEB Heroj“

.

U Osnovnoj školi Braće Radića u Pakracu,  za učenike petih i sedmih razreda, povodom Dana sigurnijeg interneta koji se ove godine obilježava 6. veljače 2024., te u sklopu projekta „Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta“ i preventivne kampanje pod nazivom „WEB Heroj“, održana je edukacija pod nazivom „Sigurno i odgovorno ponašanje na Internetu i mrežama“. Edukaciju je održao policijski službenik za prevenciju Goran Matijević i kontakt policajac Policijske postaje Pakrac Darko Major.

Tijekom edukacije učenici su upoznati s opasnostima koji prijete na mrežama, kako se zaštiti, ali i kako odgovorno koristiti Internet i društvene mreže  kroz primjere iz svakodnevnog života i prakse. Uz prigodne edukativno-promidžbene video materijale koji su prikazani učenicima i djelatnicima škole, uručeni su i promidžbeno-edukativni sadržaji iz kampanje „WEB-Heroj“, a u prostorima škole su postavljeni plakati kampanje.

 

Ministarstvo unutarnjih poslova u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., pod točkom C2.3. R3-I2 Jačanje kapaciteta policije za suzbijanje kibernetičkog kriminaliteta, koje je nositelj Služba kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije, provodi aktivnosti s ciljem povećanja razine kibernetičke sigurnosti na području Hrvatske i EU-a.

Cilj Projekta namjerava se postići strategijom jačanja kapaciteta policije za borbu protiv kibernetičkog kriminaliteta i povećanjem otpornosti građana i poslovnih subjekata na kibernetičke prijetnje. Konkretno, aktivnostima u vidu razvoja i unaprjeđenja sustava prikupljanja, korištenja i analize digitalnih dokaza, organiziranjem i provođenjem specijaliziranih edukativnih programa o metodama istraživanja kaznenih djela protiv računalnih sustava, programa i podataka, namijenjenih policijskim službenicima, želi se ojačati vlastite kapaciteta policije, a edukacijom i informiranjem kroz preventivnu kampanjom naziva „Web Heroj“, povećati otpornost građana i poslovnih subjekata na kibernetičke prijetnje.

 

 


Ciljana skupina Kampanje obuhvaća širu populaciju građana, djecu i poslovne subjekte, a bavi se općom kibernetičkom sigurnošću s naglaskom na prijevare koje se događaju na Internetu kao mediju komunikacije. Točnije, kroz Kampanju se želi edukacijom i informiranjem približiti građanima pojavne oblike kibernetičkog kriminala, opasnosti kao i mjere samozaštitnog ponašanja, (CEO i BEC prijevare, maliciozni računalni programi, djeca žrtve nasilja i prijevara na internetu, investicijske prijevare…)

Dan sigurnijeg Interneta  jedan je od najvažnijih dana u kalendaru informacijske sigurnosti, a obilježava se svake godine, drugog dana u drugom tjednu veljače. Prilika je to da se podsjetimo zašto je  dobro biti  informiran kako bismo izbjegli sve oblike internetskih prijevara. Cilj dana sigurnijeg interneta je promicanje sigurnije i odgovornije upotrebe digitalnih tehnologija i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima.
 

Izvor: PU požeško-slavonska

Vezano
Vezano