Search
Close this search box.

POŽEGA Ulica Ante Starčevića dobiva novo ruho

Nakon radova na poboljšanju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Požega, koji su obuhvatili dio Ulice Ante Starčevića, Grad Požega je pristupio postupku javne nabave radova na rekonstrukciji kolnika u nastavku ulice. Nakon provedenog postupka sklopljen je Ugovor o javnoj nabavi s tvrtkom Niskogradnja Jurčak. Navedeni Ugovor obuhvaća izvođenje radova sukladno ugovornom troškovniku, prema odabranoj ekonomski najpovoljnijoj ponudi u otvorenom postupku javne nabave, a ugovorena vrijednost radova iznosi 862.586,25 kuna bez PDV-a.
Sukladno ugovorenom troškovniku radovi, između ostalog, uključuju iskolčenje trase i svih objekata unutar zahvata, raskopavanje asfaltnog zastora, strojni iskop postojeće kolničke konstrukcije razdjelnog otoka na trasi i postojećih pješačkih staza, uređenje zelenih površina s pripremom tla, uklanjanje i rušenje postojećih betonskih, izradu nosivog sloja pješačke staze, nosivog sloja ceste, ugradnju rubnjaka i betonskih kanalica.
Usporedno s građevinskim radovima će svoje radove izvoditi i tvrtka Tekija d.o.o., kao i HEP ODS d.o.o., čime se nastavlja praksa dobre suradnje i paralelnog izvođenja radova, kako bi se izbjegli naknadni radovi i prekopi javnih površina.
U idućem tjednu uslijedit će uvođenje u posao Izvođača radova, koji bi u roku od 60 dana od dana uvođenja u posao trebao završiti ugovorene radove. Time će Ulica Ante Starčevića, nakon godina u kojem je bila izložena izrazito velikom prometnom opterećenju, što ju je dovelo do izrazito lošeg stanja, zasjati u novom ruhu.
Svi sugrađani mole se za strpljenje do realizacije radova.

Izvor: pozega.hr

Vezano
Vezano