Najčitanije

 • Fotogalerije

  UGARCI Započinju radovi na izgradnji mrtvačnice

  Pročelnica Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i gospodarenje Andreja Menđel je održala radni sastanak s predstavnicima MO Ugarci, izvođačem radova te nadzorom na lokaciji izgradnje budućeg objekta, te je izvršeno uvođenje u posao. Slijedi početak radova koji trebaju biti dovršeni u roku od 45 dana od dana uvođenja u posao.
  Na temelju zahtjeva MO Ugarci, izrađen je projekt izgradnje građevine komunalno-servisne namjene – mrtvačnice na postojećoj građevnoj čestici 686 k.o. Ugarci te proveden postupak jednostavne nabave temeljem kojega je odabran izvođač radova VA-HOME d.o.o. Ukupna vrijednost radova iznosi 172.494,38 kuna s PDV-om. Nadzor nad izvođenjem radova će provoditi Arch Design d.o.o.
  Građevina je projektirana kao slobodnostojeća zgrada sa jednom etažom (prizemlje).
  Izvor: pozega.hr

  Mudra izreka

 • “Tko nikad ne putuje, živi život pun predrasuda” (Carlo Goldoni)

 • Najnovije

 • Program Kazališta u veljači