Search
Close this search box.

ŽUPANIJA JE OBJAVILA Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u sportu od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2024. godini

Sportska zajednica Požeško-slavonske županije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje programa/projekata u sportu od interesa za opće dobro na području Požeško-slavonske županije u 2024. godini.
Predmet Javnog poziva su ulaganja u programe/projekte od interesa za opće dobro koje provode pravne i fizičke osobe u sportu, definirane Zakonom o sportu.
Prihvatljivi su programi koji obuhvaćaju programe sportskih škola, organizaciju/odlazak na međunarodne, tradicionalne i prigodne sportske manifestacije, sufinanciranje programa školovanja, stručnog usavršavanja i izobrazbe trenera, programe sportskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i sufinanciranje programa u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom te sufinanciranje programa financiranih iz nacionalnih i/ili EU fondova.
Raspoloživi iznos sredstava iznosi 21.600,00 eura, a rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave poziva, odnosno od 3. do 18. svibnja 2024. godine.

Javni poziv dostupan je ovdje.

Izvor: pszupanija.hr

Vezano
Vezano