Search
Close this search box.

6.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BRESTOVCA Na dnevnom redu i popis stanovništva – manje ih je za 19 posto!

Održana je redovna sjednica Općinskog vijeća Brestovca o čemu je na internetskioj stranici Općine objavljeno slijedeće:

Odlukom je određen davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Brestovac,a to je trgovačko društvo Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti u suvlasništvu Općine koje je i do sada obavljalo ovu djelatnost. Najmanja učestalost odvoza komunalnog otpada koju obavlja davatelj javne usluge je za miješani komunalni otpad – jedanput u dva tjedna, za kolektivno stanovanje jedanput tjedno, za biootpad – jedanput tjedno,za reciklabilni otpad – jedanput mjesečno i za glomazni otpad – jedanput godišnje.
Za korisnike u individulanom stanovanju obračunsko razdoblje je mjesec dana.Korisnici primaju uplatnice unaprijed za šest mjeseci, a po isteku Komunalac je obvezan ispostaviti polugodišnji obračun temeljem stvarnih podataka o pražnjenju spremnika putem bar koda.
Vijeće je uz jedan suzdržan glas prihvatilo i odluku o raspoređivanju sredstava političkim stankama i vijećnicima u Općinskom vijeću. HDZ s 8 vijećnika imat će pravo na 16 tisuća i 200 kuna, SDP s dva vijećnika na 4 tisuće, a nezavisna lista grupe birača, s tri vijećnika, nositelja Igora Čančara na 6 tisuća kuna.
Donošena je i odluka o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2021/2022. Potpora će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva koji će objaviti Općinski načelnik. U javnom će se pozivu utvrditi rok za prijavu,koji ne može biti kraći od 15 dana od dana objave poziva, uvjeti dodjele,potrebni dokumenti, način prijave i način obavještavanja o dodijeljenim potporama te način isplate. Očekuje se prijava na poziv između 40 i 50 studenata s područja općine.
U daljnjem tijeku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili potpore za razvoj turizma na području općine,kao i odluku o promjeni grranica naselja Daranovci.

REZULTATI POPISA STANOVNIŠTVA
Na kraju sjednice općinski načelnik upoznao je vijećnike s prvim rezultatima popisa stanovništva. Po podacima Državnog zavoda za statistiku u popisu stanovništva 2011.godine broj stanovnika u Općini Brestovac smanjio se za 19%, odnosno za 708 žitelja, u odnosu na 2011.godinu.

 

popis stanovnistva

Vezano
Vezano